Stanovisko výboru Společnosti českých patologů ke kritériím a podmínkám programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice uveřejěnným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky v červenci 2004 Vám nabízíme ve formátu .rtf