Podnikatelé, vstupujte do odborů!

zobrazeno 129x

Uveřejněno 7. února 2005

Rozbor jednoho ze současných problémů zdravotnictví. HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

HN.IHNED.CZ, 4.2.2005

Jan Šťastný: Podnikatelé, vstupujte do odborů!
Objevil se nový fenomén. Odbory nabízejí podnikatelům, že je budou zastupovat v jednáních o cenách práce. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Lékařský odborový klub, který vznikl jako "odborová odnož České lékařské komory" a doposud chránil zájmy lékařů-zaměstnanců, hodlá totiž zaštítit i lékaře-podnikatele.

Představte si, že by manažeři průmyslových závodů vstupovali do odborového svazu KOVO. Absurdní! Proč to tedy LOK dělá?

Odpověď je v tomto případě složitá. Samozřejmě, LOK vyslovil své důvody, proč se k tomuto kroku rozhodl. Člověk se až musí sklonit před tak silnou dávkou altruismu, který z jeho prohlášení čiší. Sklonit se, anebo získat podezření, že za tím vším, co se v současné době ve zdravotnictví odehrává, je ještě něco jiného, skrytého, že se jedná o pečlivě připravený scénář a aktéři jsou loutkami v rukou dovedného loutkaře.

Osobně se přikláním k verzi druhé. To, co se na pódiu loutkového divadla odehrává, má skrytý, ale jasný cíl: ovládnout zdravotní systém v České republice, zničit privátní poskytovatele i plátce (zaměstnaneckých pojišťoven) a obsadit prostor, který uvolní. Integrovat veškerou ambulantní péči do nemocnic a "vyvoleným" loutkám povolit malé souběžné privátní praxe. Financování zdravotnictví soustředit do jediného zdroje a ten ovládnout.

Cesty směřující k tomuto cíli jsou velmi rafinované. Je třeba mít mediální převahu nad "nepřítelem". Dále rozeštvat loutky "nepřítele" mezi sebou. Třetím cílem je destabilizovat systém financování zdravotnictví. Pak už stačí vítězoslavně přijít s řešením.

Dění v českém zdravotnictví doposud skutečně vypadá, že se odehrává podle tohoto scénáře. Pimprlata se pohybují, jak mají.

Média reprodukují především názory České lékařské komory a Lékařského odborového klubu. Vyhláška o úhradách zdravotní péče, kterou připravila komora a vydalo Ministerstvo zdravotnictví, je faktorem destabilizujícím financování zdravotnictví. A zároveň rozeštvává poskytovatele péče, neboť osoby a instituce, které vyhlášku kritizují, jako by stály proti zájmům privátní sféry, která má dostat "přidáno". Komora a klub úspěšně manipulují s tou částí lékařské veřejnosti, která se o problematiku financování zdravotnictví nezajímá a je náchylná podlehnout populistickým nabídkám...

Od roku 1989 až dosud nebylo nikdy ohrožení privátní sféry ve zdravotnictví tak silné a bezprostřední jako v současné době. Ale třeba to všechno jsou jen paranoidní představy. Kéž by.

Autor je soukromým patologem