ODPOVĚĎ Výboru na článek v HN

zobrazeno 174x

Uveřejněno 2. února 2005

Udělejte si názor sami...

Vážený pan
Roman Gallo
šéfredaktor HN Praha 1.2.2005


Vážený pane šéfredaktore,

ve včerejším  čísle HN vyšel článek „Emmerová rozpustila komisi proti rakovině“, který se hrubě dotýká cti většiny českých státních i privátních patologů, obětavě vykonávajících své povolání na vysoké odborné úrovni. Vzhledem k velice negativnímu ohlasu členů Společnosti českých patologů ČLS JEP, jejímž jsem v současné době předsedou, se na Vás obracím s naléhavou žádostí o zjednání nápravy v této věci.
Výše zmíněný článek nejen, že komolí význam dopisu paní ministryně doc. Emmerové, ale obsahuje řadu polopravd, nebo dokonce jednoznačně prokazatelných nepravdivých tvrzení. Navíc je zcela neobjektivní a jednostranně účelově zaměřený na podporu malé části pracovníků našeho oboru. Druhé straně, tj. většině českých patologů, nebyl poskytnut žádný prostor, aby se k celé věci vyjádřili.
Z časových důvodů mohu upozornit pouze na nejkřiklavější nepravdivá tvrzení.
1. Komise MZ ČR, která byla rozpuštěna, nikdy neinformovala Společnost českých patologů o chystaných opatřeních, která vycházejí z nepřesné interpretace mezinárodních standardů a jsou v rozporu s odbornými zájmy našeho oboru, ačkoliv o to bylo opakovaně žádáno.
2. V článku chybí zmínka o tom, že stěžující si MUDr. V. Dvořák, předseda České gynekologicko-porodnické společnosti, byl sice členem rozpuštěné komise, ale zároveň je znovu jmenován paní ministryní do komise nové.
3. Tvrzení, že v současnosti laboratoře v mnoha případech vyhodnotí špatně cytologické vzorky, není ničím podložené, je zcela zkomolené a tudíž naprosto nepravdivé. Navíc ohrožuje pověst odborné úrovně českých patologů, proti čemuž musím důrazně protestovat a žádám omluvu. Pan MUDr. Dvořák, nebo pan redaktor, to by bylo třeba zjistit, zkomolili mezinárodně známý fakt, že cytologická vyšetření hrdla děložního mají dlouhodobě statisticky prokázanou citlivost záchytu přednádorových změn pouze v 50 % případů, což je dáno různými technickými okolnostmi, které není třeba na úrovni hospodářského tisku řešit. Rozhodně však tato skutečnost nesouvisí s odbornou úrovní českých patologů.
Za dané situace Vás jménem většiny českých patologů, reprezentované současným výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP, žádám o urychlenou nápravu vzniklé situace, a to ještě v tomto týdnu. Zároveň Vás chci upozornit, že se nemíníme v této věci domlouvat s autorem výše uvedeného článku, neboť jsme zcela ztratili důvěru v jeho objektivitu a profesionální úroveň.  Jsme však ochotni komukoliv z redakčního kolektivu celou věc blíže objasnit, aby Vaše periodikum mělo možnost se k celé věci fundovaně znovu vyjádřit a všechna  nepřesná či nepravdivá tvrzení, v článku zmíněná, uvést na pravou míru.
prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
předseda SČP ČLS JEP