Zápis z Dohodovacího řízení k novele Vyhlášky MZ ČR č.134/98Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2.12.2004 v kinosále OP VZP Praha, hl.m., Na Perštýně 6, Praha 1, Vám přinášíme ve formátu MS Word (viz výše).