Zápis z voleb výboru a revizní komise společnosti na plenární schůzi 5.4. 2008 v Litomyšli