Zápis ze Shromáždění členů organizační složky, které se konalo 5.4. 2008 v Litomyšli