Dne 29.10.2007 proběhlo na Fingerlandově ústavu patologie v Hradci Králové zasedání poradního sboru výboru společnosti patologů