Přítomni byli prof. Šteiner, prof. Kolář, doc. Dušková, prof. Povýšil.

Ostatní členové byli omluveni pro nemoc, nebo v souvislosti s dovolenou.

  1. Výbor projednal návrh k příloze č. 3 Vyhlášky o věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení a doporučil některé úpravy, které jsou shrnuty v příloze. Za základ byly přijaty připomínky Sdružení ambulantních specialistů, které byly upraveny podle doporučení vzešlých z diskuse.

  2. Výbor vzal na vědomí výsledky zasedání Akreditační komise, která doporučila akreditaci následujících pracovišť: Krajská nemocnice Liberec, ÚVN Praha, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Nemocnice Na Homolce Praha,  Krajská nemocnice Pardubice, Nemocnice Jihlava,  Nemocnice Znojmo, Nemocnice Frýdek-Místek,  Slezská nemocnice Opava,  FN Na Bulovce Praha,  Nemocnice Havlíčkův Brod,  Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Chrudim, Nemocnice České Budějovice a Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň.
    Komise odložila akreditaci Oddělení patologie v Děčíně (chybí lékař s úvazkem 0,1), Oddělení patologie v Uherském Hradišti (chybí patolog  s úvazkem 0,1) a Oddělení patologie ve Valašském Meziříčí (v žádosti chybí údaje o počtu prováděných výkonů).
    Po doplnění chybějících údajů  komise souhlasí s přidělením akreditace i těmto třem oddělením.

  3. Český sjezd patologů se bude konat dne  14.6.2007 v Hlavově ústavu v Praze a bude jednodenní.

  4. Česko-slovenský sjezd bude 29. – 31.8.2007 v Rožnově. Organizace se ujal doc. MUDr. J. Horáček, CSc. se svým ústavem.

Praha  27.9.2006                                                            prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
                                                                                           předseda výboru SČP