Dne 21.10. 2005 proběhla v Hradci Králové schůze poradního sboru výboru Společnosti patologů.