Přítomní : Dušková , Dvořáčková, Juliš, Palas, Povýšil, Ryška
Nepřítomni a omluveni : Horáček, Kolář, Rejthar


Mimořádné jednání bylo svoláno na žádost členů výboru jako reakce na dopis zaslaný ministryní Emmerovou předsedovi Společnosti.

1. Protože si paní ministryně osobním dopisem vyžádala odpověď Společnosti, Výbor formuloval odpověd ministryni. Koncept odpovědi byl předložen členům Výboru k e-mailové diskuzi dříve. Povýšil seznámil přítomné členy se souhlasným názorem nepřítomných členů na koncept odpovědi

2. Výbor souhlasil se zveřejněním celého dopisu ministryně Emmerové s rozborem problematiky na www.patologie.info – zajistí Juliš

3. Přítomní členové odsouhlasili text odpovědi Výboru společnosti patologů na dopis ministryně Emmerové, a výbor bere na vědomí korespondenční souhlas od nepřítomných omluvených členů.

4. Umístění této odpovědi na www.patologie.info zajistí Juliš

5. Juliš, Dvořáčková informovali  výbor o  nutnosti  urychleného dokončení standardu
vyšetření karcinomu mammy, včetně standardu pro sentinelové uzliny, které bylo diskutováno jak na 10. ročníku odborného sympozia v Brně (Onkologie v gynekologii a  mammologii) , tak na Fóru onkologů a pojišťoven v Brně
  
6. Datum příští schůze 25.2.2005


Zapsala Dvořáčková