11. Bamberger Morphologietage

LEDEN

23

Termín: od 23. ledna 2009 13:45 do 25. ledna 2009 13:45
Místo: neuvedeno

zobrazeno 210x

Tradiční doškolovací akce německých patologů se opět koná v překrásném historickém Bambergu. Doporučujeme nejen patologům, ale také histologickým a cytologickým laborantům.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem hlavního organizátora 11. bambergských morfologických dnů, prof. G. Seitze, bych vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na tuto největší vzdělávací akci patologů, cytologických a histologických laborantů, která je zaštítěna bavorskou lékařskou komorou. Akce se koná v překrásném historickém městě Bambergu, které je zařazeno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Během odborného programu budou diskutovány jak otázky zlepšování laboratorního provozu, tak novinky v morfologické diagnostice. Na základě velice pozitivních zkušeností z minulých let mohu tuto akci všem německy mluvícím patologům vřele doporučit. Aleš Ryška Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové