Meziregionální bioptický seminář

KVĚTEN

23

Termín: 23. května 2007 od 9:00
Místo: neuvedeno

zobrazeno 354x

Dne 23.5. 2007 se bude konat meziregionální bioptický seminář ve FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20. Místo konání: kinosál Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno. Začátek semináře bude v 9,00 hod. Program: 1. 12 bioptických případů - prezentace případů a diskuze. 2. Představení celostátního projektu bioptické diagnostiky gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů – zástupce fy NOVARTIS 3. J. Mačák: Neuroendokrinní nádory v gastrointestinálním traktu. 4. M. Ježová: Listeria monocytogenes jako příčina abortu. 3. Prezentace sponzorských firem: NOVARTIS, DAKO 4. Všeobecné informace. Seminář probíhá pod garancí ČLK, je součástí prohlubování odborné kvalifikace podle § 141 a), 126/2 Zákoníku práce a je hodnocen 5 kredity. Potvrzení o účasti poskytne sekretariát ústavu po skončení semináře. Pokud byste se chtěli zúčastnit vlastním případem, jste vítáni. Kontaktní osoby: J. Jelínková, sekretářka Ústavu patologie, tel 53 223 3250, e-mail: jjelinko@fnbrno.cz prof. MUDr. J. Mačák, tel. 53 223 2366 e-mail: jmacak@fnbrno.cz Případné změny místa a termínu konání semináře budou včas oznámeny na webových stránkách společnosti.