Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

PROSIN

7

Termín: 7. až 9. prosince 2006
Místo: neuvedeno

zobrazeno 269x

Pořádá LF UP a FN Olomouc

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů.