NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

BŘEZEN

28

Termín: 28. až 29. března 2014
Místo: neuvedeno

zobrazeno 296x

Dovolujeme si vás upozornit na mezioborovou konferenci NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 pořádanou 28. -29. března 2014 v Hradci Králové.

Vážení kolegové, dovolujeme si vás upozornit na mezioborovou konferenci NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 pořádanou 28. -29. března 2014 v Hradci Králové. Konference se věnuje významným aktuálním problémům léčby nádorů hlavy a krku. Mezioborový přístup a diskusní charakter konference je předpokladem hledání konsensů v rámci některých aktuálně kontroverzních témat. Bude například diskutována problematika pozitivního a těsného resekčního okraje, HPV pozitivita karcinomů orofaryngu, moderní přístupy systémové i lokální léčby, a mnohá jiná témata. Program bezesporu zaujme zkušenější kolegy, kteří se onkologické problematice věnují, ale i kolegy, kteří se s aktuálním stavem oboru chtějí seznámit, stejně tak poskytne přehled poznatků nezbytný pro mladé kolegy, kteří jsou v přípravě na atestační zkoušku. Registrační lhůta pro přihlášky k pasivní účasti se sníženým registračním poplatkem ve výši 900 Kč byla prodloužena do 15. 2. 2014. Po tomto datu stoupá registrační poplatek na 1300 Kč a při platbě na místě činí 1500 Kč. Pokud by vaše pracoviště mělo zájem prezentovat původní práci v rámci sobotního programu, prosíme o odeslání abstraktu do 15. 2. 2014. Program konference bude průběžně aktualizován na http://orl.lf1.cuni.cz/nadory-hlavy-a-krku-2014 Prosíme, abyste na konferenci upozornili své spolupracovníky, zejména lékaře, kteří se na vašich pracovištích problematikou nádorů hlavy a krku zabývají. Těšíme se na Vaši účast Za organizační výbor konference: Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Onkologická klinika, LF UP a FN v Olomouci Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN v Hradci Králové MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové