Bioptický seminář Telč 2013

KVĚTEN

30

Termín: 30. až 31. května 2013
Místo: neuvedeno

zobrazeno 280x

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na odborný seminář pořádaný Ústavem patologie FN Brno a LF MU Brno, Ústavem patologie 1.LF UK a VFN a Oddělením patologie MOÚ Brno, který se bude konat ve dnech 30.5. a 31.5. 2013 v Univerzitním centru MU v Telči. Podrobnější informace, program a digitalizované seminární případy budou zveřejněny na webových stránkách - http://atlases.muni.cz