5. olomoucké dny histologických laborantů a Dny molekulární patologie

DUBEN

26

Termín: 26. až 27. dubna 2013
Místo: neuvedeno

zobrazeno 273x

Témata: Novinky v histologické laboratoři; Sekvenční metody nové generace, Tkáňové mikroprostředí v molekulární patologii

Ústav klinické & molekulární patologie Ústav molekulární a translační medicíny Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Česká společnost histologických laborantů Česká společnost histochemická a cytochemická Pod záštitou rektora UP v Olomouci děkana LF UP v Olomouci a ředitele FN Olomouc Vás srdečně zvou na

5. olomoucké dny histologických laborantů 26.-27. 4. 2013

Témata: * Novinky v histologické laboratoři * Sekvenční metody nové generace

Místo konání: Regionální centrum Olomouc (26. 4. 2011) Teoretické ústavy LF UP Olomouc (27. 4. 2011)

Přednášky pozvaných hostů, postery, workshop a prezentace sponzorů

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastníci obdrží certifikát.

Společenský program: večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku

Těšíme se na viděnou v Olomouci!

Účastníci si mohou vybrat ubytování podle svých nároků a potřeb na www.olomouc-tourism.cz


Společnost českých patologů ČLS JEP Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů Česká sekce International Academy of Pathology Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká společnost histochemická a cytochemická Česká společnost histologických laborantů Ústav klinické & molekulární patologie Ústav molekulární a translační medicíny Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Pod záštitou rektora UP v Olomouci děkana LF UP v Olomouci a ředitele FN Olomouc Vás srdečně zvou na

Dny molekulární patologie 9. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie 99. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP 26.-27. 4. 2013

Témata: * Tkáňové mikroprostředí v molekulární patologii * Sekvenční metody nové generace

Místo konání: Regionální centrum Olomouc (26. 4. 2011) Teoretické ústavy LF UP Olomouc (27. 4. 2011)

Přednášky pozvaných hostů, postery, workshop a prezentace sponzorů

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastníci obdrží certifikát.

Společenský program: večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku

Těšíme se na viděnou v Olomouci!

Účastníci si mohou vybrat ubytování podle svých nároků a potřeb na www.olomouc-tourism.cz