Kurz – Pokroky v diagnostické patologii

ČERVEN

3

Termín: 3. až 5. června 2013
Místo: neuvedeno

zobrazeno 233x

Kurz pořádá Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 2, 128 00 Praha 2 Katedra patologické anatomie a subkatedra cytologie IPVZ

232031102 Kurz – Pokroky v diagnostické patologii Určeno pro patology. Program: Novinky v diagnostické patologii nádorů dětského věku, plic, prekancerózy ženského genitálu a další. Místo konání: Praha 2, Studničkova 2, Ústav patologie, katedra patologické anatomie Vedoucí: Prof. MUDr. POVÝŠIL Ctibor, DrSc., Prof.MUDr. KODET Roman, DrSc., Prof.MUDr. KOLÁŘ Zdeněk, DrSc., Doc. MUDr. DUNDR Pavel, Ph.D. Předpokládaná cena: 3000,- Kč Počet účastníků: 30