Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů

ŘÍJEN

22

Termín: 22. až 23. října 2010
Místo: neuvedeno

zobrazeno 253x

Tradiční podzimní sklíčkový a přednáškový seminář konaný v Opavě ve spolupráci Oddělení patologie Slezské nemocnice v Opavě a Ústavu patologie LF a FN Olomouc.

Ústav patologie Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci Oddělení patologie Slezské nemocnice v Opavě

si Vás dovolují pozvat na Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce International Academy of Pathology 22.10. – 23.10. 2010 v Opavě
Téma: Histologie včera a dnes Informace pro lékaře: Veškeré přednášky a postery na libovolné téma nutno přihlásit do 17.09.2010 na adresu: prim. MUDr. Marie Geierová, ÚP LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc e-mail: madlag@seznam.cz telefon: 585 639 559 Informace pro laboranty: Veškeré přednášky a postery na libovolné téma nutno přihlásit do 17.09.2010 na adresu: Bc. Levák Pavel – vedoucí pracovník odd. patologie SN v Opavě e-mail: patolog@opava.nemocnice.cz telefon: 553 776 502