Sjezd v Olomouci

DUBEN

24

Termín: 24. až 25. dubna 2009
Místo: neuvedeno

zobrazeno 259x

5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 92. meziregionální seminář Společnosti českých patologů a české sekce International Academy of Pathology, Seminář histologických laborantů

1. oznámení Společnost českých patologů ČSL JEP Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů Česká sekce International Academy of Pathology Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká společnost histochemická a cytochemická Ústav patologie & Laboratoř molekulární patologie, Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Pod záštitou Rektora UP v Olomouci prof. RNDr. L. Dvořáka, CSc. Děkana LF UP v Olomouci prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. Děkana PřF UP v Olomouci prof. RNDr. J. Ševčíka, Ph.D. Ředitele FN Olomouc MUDr. R. Maráčka Vás srdečně zvou na 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie 92. meziregionální seminář Společnosti českých patologů a české sekce International Academy of Pathology Seminář histologických laborantů 24.-25. duben 2009, Olomouc Témata Úloha patologa v indikaci terapie nádorů „šité na míru” Novinky v molekulární patologii a histo(cyto)chemii Sklíčkový diagnostický seminář Seminář „Zkušenosti s akreditací zdravotnické laboratoře” Informace od ledna 2009 na: http://lmp.upol.cz Organizátor Ústav patologie & Laboratoř molekulární patologie, Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Organizační výbor Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. Doc. MUDr. Martin Tichý, CSc. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. MUDr. Marie Geierová Danuše Kvapilová Kontakt Ústav patologie & Laboratoř molekulární patologie, LF UP a FN Olomouc Hněvotínská 3, Olomouc CZ 77515 Tel: +420/585632452 Fax: +420/585632966 e-mail: info.lmp@seznam.cz Místo konání Regionální Centrum Olomouc (24. 4. 2009), Teoretické ústavy LF UP Olomouc (25. 4. 2009) Program: přednášky pozvaných hostů, postery, sklíčkový diagnostický seminář, workshop, prezentace sponzorů Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastníci obdrží certifikát. Společenský program: společenský večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku; noční prohlídka ZOO s překvapením; květinová výstava Flora Olomouc Další informace budou dostupné ve 2. oznámení a na webových stránkách od ledna 2009. Těšíme se na viděnou v Olomouci! Účastníci si mohou vybrat ubytování podle svých nároků a potřeb na www.olomouc-tourism.cz