Aktuální otázky negynekologické cytologie

LISTOP

3

Termín: 3. listopadu 2007 od 9:00
Místo: neuvedeno

zobrazeno 266x

Ústav patologie 1. LF UK a VFN Budova Hlavova ústavu, Praha 2, Albertov, Studničkova 2 Katedra patologie IPVZ a Společnost klinické cytologie ČLS JEP

Aktuální otázky negynekologické cytologie. 03.11. 2007 9,00-14,00 hod.
Tenkojehlová aspirační cytologie pankreatu Lektoři: prim. MUDr Zoltán Kerekes, MIAC, doc.MUDr J. Dušková, CSc, FIAC, MUDr I. Zemanová Program kursu 9,00 - 9,15 Zahájení a informace z IPVZ a SKC ČLS JEP (prof. MUDr C. Povýšil,DrSc, doc. J. Dušková) 9,15 – 9,45 Ozvěny XXXIII. Evropského cytologického kongresu 2006 v Madridu v oblasti negynekologické cytologie. (doc. J. Dušková) 10,00 - 11,30 Přehled diagnostických obrazů tenkojehlové aspirační cytologie pankreatu a jejich histologické koreláty I. Formulace cytologického nálezu tenkojehlové cytologie pankreatu. (prim. Kerekes) 11,30-12,00 Přestávka na kávu 12,00 – 13,15 Přehled diagnostických obrazů tenkojehlové aspirační cytologie pankreatu a jejich histologické koreláty II. (prim. Kerekes) 13,15 – 14,00 Tenkojehlová aspirace pankreatu – kazuistiky z Nemocnice Na Homolce (MUDr I. Zemanová) Přihlášky zasílejte na adresu

« Dřívější akce Pozdější akce »