34. sjezd českých patologů

ČERVEN

14

Termín: 14. června 2007
Místo: neuvedeno

zobrazeno 348x

Sjezd se koná 14.6.2007 v Ústavu patologie 1. LF UK a VFN, Praha 2, Studničkova 2 (budova Hlavova ústavu)

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, z pověření Společnosti českých patologů ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. LF UK v Praze, pořádá 34. sjezd Českých patologů PROGRAM 14. 6. 2007, v 9:00 hod. Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha 2, Studničkova 2 (Posluchárna Hlavova ústavu)
Čtvrtek 14. 6. 2007 – posluchárna Hlavova ústavu 9:00 – 9:15 slavnostní zahájení předsedající: prof. MUDr. Tomáš.Zima, DrSc., MBA, děkan 1.LF UK MUDr. Jan Bříza, MBA, ředitel VFN v Praze prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., předseda SČP ČLS JEP prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., místopředseda SČP ČLS JEP Přednášky 9:15 – 10:30 předsedající: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
 • Mačák J., Čihalová M., Moulis M., Feit J., Pavlovský Z.: Neuroendokrinní nádory gastrointestinálního traktu
 • Tvrdík D., Povýšil C., Berková A., Melčáková Š.: Naše zkušenosti s molekulární diagnostikou Ewingova sarkomu v parafinových vzorcích
 • Stříteský J.: Perisinusoidální buňky v biopsii jater
 • Benková K.,Chalupa P., Holub M., Kašpar M.: Echinokokóza jater provázená vyprázdněním hydatidové cysty do žlučových cest
 • Eis V., Polívka J., Marková J., Vernerová Z.: Hodgkinův lymfom manifestující se jaterním postižením
 • Diskuse
10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:10 předsedající: doc. MUDr Martin Tichý, CSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD.
 • Kubat B., Driessche P.: Shaken baby syndrome –forensic procedu- res in the Netherlands (Haag)
 • Šoustek Z., Růžička P.: Tvorba amyloidu v mozku u Alzheimerovy nemoci (elektronmikroskopická studie) a návrh nové léčebné strategie
 • Matěj R., Mrázová L., Dvořáková L., Koukolík F., Elleder M.: Alexandrova nemoc – kazuistické sdělení a přehled literatury
 • Honsová E.: Hemolytickouremický syndrom s mutací faktoru H alternativní cesty komplementu. Kazuistika
 • Škarda J., Fridman E., Pinthus J.H.: Imunohistochemická exprese multidrug resistance-related proteinu (MRP-1), lung resistance – related proteinu (RLP) a topoisomerázy-II (TOPO-II) ve vzorcích Wilmsova tumoru. Imunohistochemická studie pomocí tkáňových mikroerejí
 • Tichý T., Lošťáková V., Musilová K., Kolek V.: Nekrotizující sarkoidní granulomatóza – sarkoidóza nebo vaskulitis?
 • Kinkor Z.: Pleomorfní epiteloidní a světlobuněčný maligní tumor dělohy s myoidní a melanocytární diferenciací -leiomyosarkom nebo PECom? Kasuistika.
 • Geierová M., Flodr P. Karcinom příštítného tělíska – dva případy diagnostikované na našem pracovišti v posledním půlroce.
 • Diskuse
Postery
 • Dundr P., Povýšil C., Prokopová P., Pešl M.: Anaplastický spermatocytární seminom
 • Housa D., Vernerová Z., Heráček J., Procházka B., Housová J., Čechák P., Kuncová J., Haluzík M.: Adiponectin jako marker progrese u karcinomu prostaty
 • Laco J., Slaninka I., Jirásek M., Čelakovský P., Ryška A.: p16INK4a protein expression and high risk human papillomavirus infection in laryngal lesions
 • Tvrdík D., Melčáková Š., Povýšil C.: The promoter of p21 gene is targeted by Sp1/Sp3 transcription factors in growth arrested follicular lymphoma cells
 • Velenská Z., Povýšil C., Glezgová J.: Pigmentovaný žlázový nádor řasnatého tělesa oka (tzv. Fuchsův nádor)
12:10 – 13:30 přestávka na oběd 13:30 – 14:30 pracovní schůze Společnosti českých patologů ČLS JEP 14:30 – 15:00 přestávka 15:00 – 17:00 panelová diskuse Rizika omylů v diagnostické patologii – příčiny a jejich předcházení koordinátor: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. účastníci panelu : J.Dušková, J.Dvořáčková, J. Horáček, R.Kodet, J.Mačák, J.Palas, J. Stříteský, I.Šteiner, M.Tichý 17:00 Zakončení sjezdu Upozornění: Časový limit přednášky je 7 minut. Přihlášky k pasivní účasti prosíme zaslat nejpozději do 5. června 2007 Diskuse k posterům o přestávce. Občerstvení včetně oběda bude zajištěno v prostorách Hlavova ústavu.